คำคมปีใหม่มีความสุขในฐี 2019

โดย | ธันวาคม 9, 2018

ฐีเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่พูดในอินเดียนรัฐมหาราษฏ. คนเขียนฐีเดียวกับภาษาฮินดีที่มันยังเป็นไปตามสคริปต์เทวนาครีและดังนั้นคำในทั้งสองของพวกเขาจะค่อนข้างคล้ายกัน. ในมุมไบ, ซึ่งยังเป็นทุนการค้าของอินเดีย, many people use the language abundantly as their everyday conversational language. ด้วยเหตุนี้, the style is copious, and you can easily find some good new year quotes in Marathi.

People who understand Hindi or specific other north Indian languages can also follow the tongue quickly. Marathi new year quotes are very common in the western parts of the country. You will also find an extensive collection of such messages online as well as offline. Many Marathi writers and poets have written a lot about the new year. We will discuss some types of quotes which are often used by Marathi people.

  • Sharing some useful thoughts – Every year, the new year arrives with new hopes and promises. There are some happy new year quotes in Marathi that capture the essence perfectly so that it delves into planning innovative thoughts and instills people with confidence. They will also help people to make some surprises for the family that members of a family will like very much. It can give many types of ideas while maintaining the simplicity of words. People may want these types of quotes to a large extent, and therefore you can use them as you wish. Some of them will also greet with a healthy life ahead that can feel quite good.
  • It can be inspiring – Most of us celebrate every new year, but the fact also remains that every year, we also grow old. Some Marathi new year quotes focus on this aspect a lot. They always appreciate a person to do everything that one plans for and enjoy the life to its hilt. They always try to inspire people not to postpone plans or do something exciting things in a new year. They will also help to keep the focus on targets, aims or objectives that people may have for a new year. These types of messages can be very much desirable as they will help to fill one’s heart with joy and abundant hope.
  • Learn from your past mistakes – Many new years quotes in Marathi revolve around this concept. They essentially convey that people should always learn from their mistakes so that it can help them not to repeat those mistakes in the future. It is also a way to tell well-wishers that introspection can be an excellent way to create a personality. ในช่วงปีใหม่, people can look within and try to eliminate those ills that plague him. It can be a perfect way for self-realization.
  • Make a light and funny feeling – You can get many types of light-hearted Marathi new year quotes which you can share with people who know the language. There are some that can be quite funny and people will surely have a laugh and remember you all the more. Your bonding with them will stay flawless, and both of you can enjoy the moment entirely.

These are some of the best types of new year quotes that you can get in Marathi. Select ones that work best for you and keep your family, เพื่อน, and well-wishers joyful on this new year 2019.

คำคมปีใหม่มีความสุขในฐี 2019

सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा, नवी उमेद व नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू. आपली सर्व स्वप्न, आशा, आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गेलं ते वर्ष, गेला तो काल, नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले नवीन साल. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पाहता दिवस उडुन जातील
तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील
आशा मागील दिवसांची करु नको,
पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन निघतील.
नवीन वर्षाच्या अनेक शुभेच्छा!

पुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा
एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !

नविन वर्ष आपणांस सुखाचे, समाधानाचे,
ऐश्वर्याचे, आनंदाचे, आरोग्याचे जावो…!
येत्या नविन वर्षात आपले जीवन आनंदमय आणि सुखमय होवो,
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.
नववर्षाभिनंदन !

सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरुन जाण्याचा प्रयत्न करुया.
नवीन संकल्प नवीन वर्ष. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

नवीन वर्ष सुखाचे, आनंदाचे आणि समृद्धिचे जावो. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पाहता दिवस उडुन जातील, तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील, आशा मागील दिवसांची करु नको, पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन निघतील. नवीन वर्षाच्या अनेक शुभेच्छा!

चला या नवीन वर्षाचं, स्वागत करूया…जुन्या स्वप्नांना नव्याने फुल्वूया नव वर्षाभिनंदन

एक एक दिवस मंतरलेला, नव्या वाऱ्याने भरलेला, जगून घ्यावे सारे सारे, आकांक्षांचे नवे वार…नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

एक पान गळून पडल, तरच दुसर जन्माला येणार …!!!
एक वर्ष संपल, तरच नवीन वर्ष पहायला मिळणार…!!!
สวัสดีปีใหม่ 2019

पाकळी पाकळी भिजावी अलवार त्या दवाने फूलांचेही व्हावे गाणे असे जावो वर्ष नवे…नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

निळ्या निळ्या आभाळी
शोभे उंच गुढी
नवे नवे वर्ष आले
घेऊन गुळासारखी गोडी.

सोनपिवळ्या किरणांनी आले नवीन वर्ष,
मनोमनी दाटे नवं वर्षाचा हर्ष….

सोनेरी पहाट, नव्या स्वप्नांची नवी लाट, नवा आरंभ, नवा विश्वास, नव्या वर्षाची हीच तर खरी सुरवात… नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

खरं प्रेम म्हणजे, भांडण करुन परत जवळ येणं, खरं प्रेम म्हणजे, एकही शब्द न उच्चारता भावना पोहोचणं. สวัสดีปีใหม่.

नववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा नवा स्पर्श,
प्रत्येक क्षणी लाभू दे न संपणारा हा हर्ष…
हर्षाने होऊ दे हे जीवन सुखी,
आणि गजबजुन उठू दे आयुष्याची पालखी…
गुडीपाडव्याच्या कोटी कोटी शुभेच्छा!

मंद वारा वसंताची चाहूल घेऊन आला,
पालवी मधल्या प्रत्येक पानात नवंपण देऊन गेला..
त्याने नवीन वर्षाची सुरुवात ही अशीच केली,
नाविन्याच्या आनंदासाठी तो मंगल गुढी घेऊन आला..

नवीन वर्ष आपण आपले सर्व ठीक करू द्या, Vices आणि ब्रश, तुम्ही जसे आपल्या सर्व गुणांवर चढवा, आपले सर्वोत्तम पाय ठेवण्याचा प्रयत्न करा, फॉरवर्ड स्वागत आहे 2019, शुभेच्छा नवीन वर्ष 2019!

अशा या आनंदमयी क्षणी गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

नवे वर्ष नवी सुरवात
नव्या यशाची नवी रुजवात
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !

त्येक वर्षी हा एक नवीन भेटवस्तू आहे ज्यामध्ये नवीन प्रवासाची आशा आहे. आपले नवीन वर्ष अन्वेषणाने भरावे, शोध आणि वाढ

वीन वर्ष आशा सह दिसतो आणि तो आम्हाला खूप नवीन प्रारंभ नवीन धैर्य आणि विश्वास देते, तुम्ही खूप नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा शुभेच्छा…..!!

Preeye
Too maalaa havee ahes
Majyaa sobatt
Ekhadiyaa chanshiyaa hotel madhe
aikache ahet tey
Premache teeeen shabda
me bil bhrty.
สวัสดีปีใหม่.

he varsh sarvana sukhache,
samrudhiche aani bharbharatiche javo.
navin varshachya hardik shubhechya.

Dakhavun Gat Varshala Paath
Chalu Bhavishyachi Vaat
Karuni Sundar That-Mat
Ali Navi Soneri Pahat
Navin Varshachya Shubhechha

สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่